Faceți căutări pe acest blog

marți, 13 septembrie 2022

Despre un generator automat de teste-fulger, în format pdf

Despre un generator automat de teste-fulger, în format pdf

Introducere

Am bucuria să anunț apariția primei versiuni (versiunea beta.5) a unui produs românesc foarte interesant și foarte util pentru o mare categorie de clienți, fie că aceștia sunt elevi, profesori sau părinți. Acest proiect, de mare anvergură, a apărut din dorința de a ajuta cât mai multă lume să înțeleagă fără profesor minunata Matematică, precum și să evalueze cunoștințele dobândite din acest domeniu. El va putea inspira și alți profesori, de la alte materii, să conceapă și ei asemenea baze de date din care calculatorul să genereze aleatoriu o mulțime de teste.

Deocamdată a apărut versiunea corespunzătoare clasei a cincea (motiv pentru care versiunea se numește „beta.5”), urmând ca în lunile și anii care vin, în limita timpului disponibil, să construiesc cu migală și pasiune celelalte baze de date până la clasa a douăsprezecea inclusiv.

Descriere

Testele-fulger sunt concepute pentru a verifica rapid cunoștințele fundamentale ale elevilor și a le confrunta cu rezolvările corecte amplasate în partea a doua a fișierului de test.

Ele caută să evite posibilitatea copierii de la colegi sau de pe internet a răspunsurilor, prin limitarea drastică a timpului de rezolvare, corelat cu limitarea dificultății problemelor.
 
Distractorii sunt concepuți cu multă migală, pe principiul ca elevul care știe să poată alege repede răspunsul corect, iar elevul care nu știe să fie, eventual, indus în eroare de unii distractori.

La cerere, testele pot fi diversificate după mai multe criterii, precum clasa, unitatea de învățare și chiar tipul itemilor. Mai precis, pot fi generate teste de clasa a cincea cu probleme dintr-o singură unitate de învățare sau mai multe. De asemenea, pot fi generate teste ale căror probleme să prezinte distractorii (itemi obiectivi cu alegere multiplă) sau să nu prezinte distractorii (itemi semiobiectivi, de completare). Pot fi generate chiar și teste care combină itemi cu distractori și itemi fără distractori.

Pot fi generate cărți întregi cu sute de astfel de teste de tipul ales inițial de către client.

Fiecare problemă generată automat de către calculator are asociat un punctaj, care împreună cu punctajul din oficiu ar trebui să totalizeze 1000 de puncte în cazul unei rezolvări complete și corecte.

Structură

Testul-fulger are un antet în care poate apărea unitatea de învățământ și numele profesorului, precum și momentul generării testului.

Apoi urmează enunțul problemelor din primul test,


care pot fi probleme fără distractori sau probleme cu distractori, după cum apare în cerința clientului:


unitățile de învățare fiind cele din structura programei pentru clasa a cincea:


iar numărul de teste putând fi, de asemenea, modificat după dorință în interiorul fișierului-sursă LaTeX:

Testul mai conține, așa cum am considerat firesc, rezolvările și explicațiile, care apar pe o pagină nouă ca să poată fi imprimate separat și să nu le vadă la început elevul:

Pentru părinți

Părintele poate imprima unul sau mai multe dintre testele alese, împreună cu rezolvările, iar copilul va primi doar partea cu enunțuri pentru a rezolva problemele, urmând ca după rezolvarea testului, să fie confruntată rezolvarea elevului cu rezolvarea propusă prin test. Asemenea teste pot ajuta părinții nu doar să-și evalueze singuri copiii, ci chiar și să le explice rezolvarea.

Pentru profesori

Testele propuse pot ajuta enorm profesorii pentru a le da elevilor teme sau pentru a-i evalua la clasă. În funcție de nivelul clasei, profesorul poate mări (dubla, tripla) sau micșora timpul propus pentru rezolvarea testului.

Foarte important, antetul și filigranul pot fi modificate la cerere pentru profesori, folosindu-se școala și numele profesorului respectiv.

Versiuni

Versiunea de lansare este „beta.5”, însemnând că este vorba despre versiunea beta aferentă clasei a cincea, care garantează existența unui număr suficient de probleme în baza de date aferente clasei a cincea.

Următoarele versiuni vor rămâne versiuni beta până la atingerea a cel puțin 100 de probleme în fiecare unitate de învățare, caz în care versiunile vor deveni 1.5, 1.6 și așa mai departe. Așadar, primul număr al versiunii va reprezenta numărul de sute de probleme din bazele aferente unităților de învățare, iar numărul al doilea, de după punct, reprezintă clasa la care s-a ajuns cu versiunea respectivă în ordinea crescătoare a lor (începând cu clasa a cincea și terminând cu clasa a douăsprezecea).

Astfel, după versiunea beta.5 va urma versiunea beta.6, apoi beta.7 și tot așa până la apariția versiunii beta.12, după care va apărea versiunea 1.5 (cu peste 100 de probleme la fiecare unitate de învățare din clasa a cincea), apoi 1.6 (cu peste 100 de probleme la fiecare unitate de învățare din clasa a șasea) și așa mai departe.

Prețul

Prețul de pornire al acestor teste este stabilit la 10 bani pe problemă, elevii mei beneficiind de gratuitate în cursul întregului an în care le sunt mentor. Astfel, un test care va conține, de exemplu, 15 probleme va costa 1,5 lei.

Dacă clientul dorește 10 teste cu 15 probleme fiecare, se vor însuma 150 de probleme, prețul total devenind astfel 15 lei. Acest preț, împreună cu descrierea testului vor apărea automat la finalul fiecărui fișier pdf generat.
În foaia de calcul „Lungimea bazelor de date” puteți afla câte probleme am reușit să creez în fiecare dintre bazele de date până în prezent, adică găsiți ceva de genul:Legături la toate articolele din blogPostări populare